SlidesJS Standard Code Example

อัพเดตล่าสุด 8/4/57 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยบาลหลายอัตรา - เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 อัตรา - เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา - หัวหน้าแผนกสูติกรรม-เด็กอ่อน(OB) 1 อัตรา - หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 1 อัตรา - พยาบาลวิชาชีพ (OPD) มากกว่า 1 อัตรา - พยาบาลวิชาชีพ (ส่งเสริมสุขภาพ) 1 อัตรา - เภสัชกร (6 ปี) 1 อัตรา - ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา...............สนใจสอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร.076 237220-6 ต่อ 155
Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/
 
 

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เป็นหนึ่งในกว่า 400 สถาบันทางการแพทย์ทั่วโลก ซึ่งดำเนินงานโดยคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์เอ็ดเวนตีส (คริสตจักรวันเสาร์) สถาบันทางการแพทย์ของคริสตจักรนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สอนให้ทุกคนได้รู้จักรักษาสุขภาพของตนเองและเพื่อประกาศให้ทุกคนได้เรียนรู้ และรับทราบถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

กว่า 73 ปี ที่มิชชั่นภูเก็ตอยู่คู่กับชาวภูเก็ต ดูแลทุกข์สุขของกันและกัน มิใช่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตที่ดูแลชาวภูเก็ตแต่เพียงอย่างเดียว ชาวภูเก็ตเองก็ดูแลโรงพยาบาลมิชชั่นเฉกเช่นครอบครัวเดียวกัน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความจริงใจของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ เอ็ดเวนตีส ที่มีต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของชาวภูเก็ตและเมืองใกล้เคียงว่าเป็น เช่นไร ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นมามากเพียงไร แต่หลักการและจุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลฯ ก็ยังคงเป็นเช่นเมื่อครั้งที่เปิดทำการขึ้นมาใหม่ ๆ และจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไป เพื่อจะเป็นพยานถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า และจะดำรงอยู่รับใช้ประชาชนชาวภูเก็ตต่อไป

 
 

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
เนื่องด้วยวันพยาบาลแห่งชาติ
ขอขอบคุณสำหรับความเสียสละ และความทุ่มเทการทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยดีเสมอมา
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ดูรูปเพิ่มเติมคลิ๊กทีนี่

คณะทีมฝ่ายบริหารนำโดยนายอธิคม ศรีรัตประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต บันทึกเทปถวายพระพร...
ดูรูปเพิ่มเติมคลิ๊กทีนี่
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำโดย นายอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการ ...
ดูรูปเพิ่มเติมคลิ๊กทีนี่
รพ.มิชชั่น ภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก..
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รพ.มิชชั่น จัดบรรยายพิเศษสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์..
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคอเอน..
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

You, too, can help the needy by donating to any of the above charity funds. Your gift will go a long way in providing support for the charity fund of your choice. Every gift counts. No gift is too small. Please be generous and touch a life today. Thank you.

even_news018
Donation is always bring a blessing
thank you for Sue and Bernie Egan, an Australain who donated five thousand bath for the community work that runs under Adventist Christian Foundation in collaboration with Misison Hospital Phuket, thank you for their compationate support
"It is more blessed to give then to receive" (Acts 20:35) — ที่ Mission. Hospital Phuket


กองทัพ I love Mission ...หน่วยแพทย์อาสา ณ เกาะไผ่ จ.พังงา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิคริสเตียน แอ็ ดเวนติสท์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

English Website

ชมรมสายใยรัก

ประชาสัมพันธ์คลินิก
โปรชัวร์Download
วารสารมิชชั่นทูเดย์

 

 
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook